Apostlenes Gerninger Del 8, Kapitel 15

Ruth og Lars læser Apostlenes Gerninger sammen fra Det Ny Testamente. Bogen følger den første menighed, hvor Jesu nærmeste disciple nu er blevet apostle, samt Paulus og hans missionsrejser. Som de gjorde med Åbenbaringsbogen, anlægger Ruth og Lars et historisk perspektiv og ser på udviklingen i forståelsen af evangeliet, hvor apostlene løbende bliver klar over nye ting, efterhånden som bogen skrider frem.