Samfund

Som medborger, som kristen og som menneske kan jeg ikke lade være med at engagere mig. Jeg føler, det er min pligt at tale til enhvers samvittighed om de ting, som virkelig betyder noget.

Propaganda

Som en der har haft fænomenet tæt inde på livet, beskriver Ruth begrebet propaganda, hvordan det opstår, og hvordan det udføres.

Se video

Fornægtelse

 

Er man i “fornægtelse og har en diagnose”, hvis man ikke lægger sig fladt ned og giver sine anklagere ret i hvad som helst? Ruth tager fat i den absurde udvikling, som krænkelseskulturen har ført med sig, hvor følelser bliver ophøjet til lov og sandheden er ligegyldig.

Se video

Hvornår skal man sige undskyld?

Skal man undskylde, selv om man ikke føler, man har gjort noget forkert? Ruth reflekterer over aktuelle sager, hvor kendte personers karriere og fremtid kan afhænge af om og hvordan, de får sagt undskyld.

Se video

Udvikling eller afvikling?

Udviklingen går stærkt i disse tider, gamle værdier er i opbrud, nye teknologier buldrer frem. Går vi bedre tider i møde eller snarere værre? Ruth perspektiverer over den tid, vi er i og løfter sløret for, hvad Bibelen siger om fremtiden.

Se video

De politisk ukorrekte

Ruth refererer en artikel skrevet af Søren Pape Poulsen, hvor han stiller sig skeptisk over for nutidens redefinering af begreber som "køn, pronomener, seksualitet og etnicitet". Hun mener ikke, at han nogensinde på den baggrund igen kommer til at figurere som toppolitiker.

Se video

Sladder

Ruth beskriver, hvad sladder er, og hvordan vi som samfund har accepteret en presse, der excellerer i sladder i form af rygtespredning, insinuationer og underlødige påstande.

Se video

Er det umoderne at være glad?

Er det er blevet ufint at signalere, at man er glad? Er det blevet suspekt at være et ordentligt menneske uden en “mørk side” og "indre dæmoner"? Ruth tager fat i den kultur, vi har fået, hvor vi snobber nedad og hylder det svage og sårbare, og hvor vi per automatik tager “de forurettedes” parti.

Se video

Mistrivsel

I denne video belyser Ruth forskellige årsager til den mistrivsel, der tales så meget om for øjeblikket:

  1. Når samfundet svigter
  2. Når familien svigter
  3. Når kirken svigter
  4. Når du og jeg svigter
Se video

Demoralisering

Kender du den følelse, at der er et eller andet helt galt i verden? At tingene går rigtig hurtigt den forkerte vej?

Ruth taler om den demoralisering, der pågår, og som påvirker alle mennesker til at blive dummere og miste det moralske kompas i livet.

Se video

Offermentalitet og krænkelseskultur

Der er kommet en kultur af krænkelse, som giver ret til at dømme andre i det offentlige rum ud fra følelser snarere end fakta.

Se video

Mediernes mobning

Her op til det seneste valg så vi igen, hvor meget magt medierne har, og hvor svært det er at hamle op med deres uempatiske måde at være på. Det er tydeligt, at almindelige regler for acceptabel opførsel slet ikke gælder for medierne.

Se video

Ligestilling – giver det overhovedet mening?

Der er noget, der er kørt helt af sporet med ligestilling, krænkelseskultur og MeToo.

Se video

Demokrati

Valget er nyligt overstået og hyldet som en festdag for demokratiet. Samtidig er der megen elendighed, og politikerne kan ikke løse problemerne. Har vi sat folket i stedet for Gud? Ruth tager et kig på nutidens demokrati ud fra en kristen vinkel og slutter med en appel omkring selv at få noget med Gud at gøre.

Se video

Danmark er på valg!

Danskerne går snart til valg, men ingen politikere taler om det, der virkelig er vigtigt, nemlig landets åndelige tilstand.

Se videoen

Danmark er på valg 2 – Tid til selvransagelse

Danmarks unge lider. Mange taler om løsninger. Men hvem spørger, hvorfor det er blevet sådan? Det er tid til selvransagelse i den voksne generation, som har smidt vores værdier væk.

Se videoen

Danmark er på valg 3 – Hvorfor er der så meget, der ikke fungerer?

Hvorfor er der så mange syge, mangel på arbejdskraft og ikke penge nok til at hjælpe? Ruth taler om at lede efter årsagerne til problemerne og se på, hvordan vi selv kan gøre en forskel.

Se videoen

Danmark er på valg 4 – Om vores værdier

Homoseksualitet

Hvad siger Bibelen om homoseksualitet, og hvad betyder det for et samfund? Ruth tager fat på dette højspændte emne, som sætter alle på valg i forhold til, om de vil tilpasse sig tidens strømninger eller holde fast ved Bibelens ord.

Se videoen

Danmark er på valg 5 – Mellem den nye verdensorden og den nye verdensorden

Der er en ny verdensorden på vej, og faktisk kommer der en mere, som ikke så mange kender til. Du kan vælge allerede nu, hvilken en af de to, du vil være en del af.

Se video

Danmark er på valg 6 – Mellem hedenskab og kristendom

Kristendommen mister terræn og andre religioner kommer ind forklædt som mindfulness, kultur, yoga osv. Ruth kommer med et opråb omkring at vedkende os vores kristne værdier og gøre op med det, der skiller os som nation fra at have noget med Gud at gøre.

Se video