Tro

Image

Vi læser i Bibelen

Vi studerer bibelen for at finde frem til, hvad kristendommen egentlig går ud på. Der er  så mange bud og kirkeretninger, at mange er forvirrede og kan ikke finde ud af det. Det påstår vi heller ikke, at vi kan, men vi gør et ærligt forsøg.

Tema

Apostlenes Gerninger

Ruth og Lars læser Apostlenes Gerninger sammen fra Det Ny Testamente. Bogen følger den første menighed, hvor Jesu nærmeste disciple nu er blevet apostle og skal lede en helt ny bevægelse. Som de gjorde med Åbenbaringsbogen, anlægger Ruth og Lars et historisk perspektiv og ser på udviklingen i forståelsen af evangeliet, hvor apostlene løbende bliver klar over nye ting, efterhånden som bogen skrider frem.

Tema

Troen, evangeliet og frelsen

Syv års trængsel?

Ruth tager fat på et af de helt store teologiske emner, som optager mange kristne, nemlig læren om de syv års trængsel i relation til Jesu genkomst. Med udgangspunkt i Daniels bog kapitel 7, gennemgår hun, hvad de fleste tror på, og hvorfor hun nu ser det fra et helt andet perspektiv.

Se video

Falsk vækkelse

Ruth bringer et afslørende og ind til benet budskab om, hvad der kendetegner en falsk vækkelse i modsætning til en sand vækkelse.

Se video

Vækkelse

Kristne har til alle tider bedt for vækkelse og længtes efter en åndelig opvågning, hvor de åndelige ting bliver nærværende og vigtige. Vækkelse indebærer, at ordet står skarpt og mennesker sættes på valg.

Hvor er de kristne samfundsrevsere? Er vi blevet så pæne og forsagte, at vi gladeligt giver køb på budskabet for at undgå forfølgelsen?

Se video

Kirken – organisation eller organisme?

Når man hører ordet kirke, tænker de fleste nok på en kirkebygning, ritualer og salmesang. Men hvis vi ser på, hvordan Bibelen beskriver de første kristne, er kirken noget helt andet: ikke en institution, men en levende organisme.

Se video
Tema

Johannes Åbenbaring

‎Ruth og Lars gennemgår Johannes’ Åbenbaring sammen og tager et frisk kig på denne profetiske bog, som er en af de mest omdiskuterede og svært tilgængelige bøger i Bibelen.

De tillader sig at bryde op i mange af de overleveringer, som er opstået i nyere tid, og som savner fundament i både skriften og historien. De introducerer en måde at forstå Åbenbaringen på, som går langt tilbage i historien, og som kun et fåtal kender til i dag.

Læser du Bibelen som et horoskop?

Jeg har indtryk af, at mange kristne mennesker læser Bibelen som andre læser et horoskop. Man søger i teksten noget, som kan have relevans til ens eget liv og implementerer det glad og deler det på næste samling af troende.

Læs mere

Bibelen som historisk dokument

Den måde, jeg har lært at læse bibelen på, har egentlig altid frustreret mig. Uden virkelig at forstå rammerne om det hele, f.eks. hvordan Det gamle og Det nye Testamente hænger sammen, har jeg læst bibelen mere som en inspirationsbog end en historiebog. 

Læs mere
Tema

Bjergprædikenen

‎Ruth og Lars gennemgår en af de mest læste passager i Bibelen, nemlig Bjergprædikenen. De ser på, hvordan Jesus skærper Moseloven og forholder sig til hjertet i tingene, og kigger også på nogle af de ofte misforståede passager om helvede.

Tema

De ti bud

De ti bud er en helt essentiel del af vores arv og grundlaget for vores tro. De er hverken forældede eller irrelevante. Hør mig gennemgå buddene i disse videoer.

Julen – en kristen højtid?

De fleste danskere har lært, at julen er en af de vigtigste kristne højtider, hvor vi fejrer Jesu fødsel. Ruth ser nærmere på julens oprindelse og fortæller om, hvordan julen gik fra at være en hedensk offerfest til at blive accepteret af kirken og givet et kristent fernis.

Se video