En god og en dårlig nyhed?

I den traditionelle kristendomsforståelse er evangeliets gode nyhed om frelsen betinget af en dårlig nyhed, nemlig evig fortabelse og pine i helvede. Ruth tager udgangspunkt i en artikel om dette og gør op med den tanke, at evangeliet skulle indeholde en dårlig nyhed.