Hvad er et ufødt menneskes rettigheder?

Ruth taler i denne video om det sjette af de ti bud: "Du må ikke begå drab". Hun mener ikke, at der er nogen formildende omstændighed, når det gælder drab på ufødte - et alvorligt emne, som påkalder sig Guds dom.