Mistrivsel

I denne video belyser Ruth forskellige årsager til den mistrivsel, der tales så meget om for øjeblikket:

  1. Når samfundet svigter
  2. Når familien svigter
  3. Når kirken svigter
  4. Når du og jeg svigter