Offermentalitet og krænkelseskultur

Der er kommet en kultur af krænkelse, som giver ret til at dømme andre i det offentlige rum ud fra følelser snarere end fakta.

Der er kommet en kultur af krænkelse, som giver ret til at dømme andre i det offentlige rum ud fra følelser snarere end fakta.

Folk kommer afsted med at offergøre sig selv og selve det, at nogen føler noget, bliver taget for gode varer og brugt til at dømme mennesker uden om retssystemet.

Ruth maner til fornuft i forhold til at skelne mellem faktiske krænkelser, som bør straffes, og følelser af krænkelse.